יום שישי, 23 במאי 2014

מיכל אלפרן \ a living condition

פתיחה : 06.06.2014 נעילה : 30.06.2014

בהמשך לעשייתה הפיסולית הקודמת, ממשיכה מיכל אלפרן לעסוק במעמדם הייצוגי של אובייקטים פונקציונליים ואלמנטים אחרים הקשורים לתצוגה.  עבודתה מותאמת החלל, עוסקת בפירוק סביבה תרבותית ובהבניית השרידים של המקור.  
אלפרן מציעה לשקול מחדש את הידע שיש לנו  על חפצי היומיום ועל ייצוגם. עבודותיה מעלות את הקונפליקט בין הכמיהה לנשגב לבין טבעם הממשי של חפצים המשמשים אותנו ומהווים בעיניה אינדקס חברתי. " עבודותי מתייחסות לסביבה המידית בה אני חיה ופועלת.  אני מנסה לערער את הדינמיקה שבין אמנות לחיי היומיום ועוסקת בחשיבות החברתית שאמנות מכילה ובמיוחד בקונטקסט התרבותי של חללי תצוגה " .

סרטון מהקמת התערוכה :