יום שני, 28 במרץ 2011

חלקים - ליאת אלבלינג

פתיחה: 01.04.2011 נעילה: 02.02.2011


ליאת אלבלינג מצלמת חומרים מתוך החיים הרוטיניים והמציאות היומיומית.

בתהליך עבודתה ממיינת ליאת את החומרים המצולמים, מרוקנת אותם, מזקקת את סביבתם, ויוצרת בבואות ודימויים המתרחשים במרחב חדש ובזמן אחר.

עבודותיה ממושמעות, ממורקות ומבריקות, עונות לחוקי הפרספקטיבה והסימטריה ,מפתות את הצופה ביופיין ומבקשות את מבטו, אך אינן מניחות לו להיכנס פנימה אל תוך קרביהן.

בין השאר עוסקת ליאת במטענים תרבותיים, בטקסטורות חליפיות לעולם ממשי ובשאלות של דקורציה וטעם.


דימוים מהתערוכה:
סרטון שצולם בביתה של ליאת בזמן ההכנה לתערוכה: